Mededeling Inzake Auteursrecht

Mededeling Inzake Auteursrecht

Het auteursrecht op deze website en het materiaal op deze website (met inbegrip van, zonder beperkt te zijn tot, de tekst, computercode, illustraties, foto's, afbeeldingen, muziek en het geluidsmateriaal, beeldmateriaal en audiovisueel materiaal op deze website) is eigendom van Curinde N.V.


Auteursrechtelijke licentie

Curinde N.V. verleent u een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, intrekbare licentie om:

deze website en het materiaal op deze website op een computer of mobiel toestel te bekijken via een webbrowser;
deze website en het materiaal op deze website in het cachegeheugen van uw webbrowser te kopiëren en op te slaan [voor] uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik; en
pagina's van deze website af te drukken voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Curinde N.V. verleent u geen andere rechten met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Met andere woorden, alle andere rechten zijn voorbehouden.

Om enige twijfel uit te sluiten: u mag deze website of het materiaal op deze website niet aanpassen, bewerken, wijzigen, transformeren, uitgeven, heruitgeven, verveelvoudigen, verspreiden, opnieuw verspreiden, uitzenden, heruitzenden dan wel in het openbaar vertonen of afspelen (ongeacht de gebruikte vorm of media) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Curinde N.V.

Datamining

Het geautomatiseerd en/of systematisch verzamelen van gegevens van deze website is verboden.


Toestemmingen

U kunt toestemming vragen om het auteursrechtelijk beschermde materiaal op deze website te gebruiken door te schrijven naar info@curinde.com of Curinde N.V., Emancipatie Blvd 7, Willemstad, Curaçao.

Handhaving van het auteursrecht

Curinde N.V. neemt de bescherming van haar auteursrecht zeer ernstig.

Indien Curinde N.V. vaststelt dat u haar auteursrechtelijk beschermde materialen in strijd met de bovengenoemde licentie gebruikt heeft, dan kan Curinde N.V. gerechtelijke stappen tegen u ondernemen ter verkrijging van een geldelijke schadevergoeding, met inbegrip van proceskosten, alsmede een gerechtelijk bevel tot staking van het gebruik van de genoemde materialen.

Indien uzelf merkt dat de auteursrechtelijk beschermde materialen van Curinde N.V. op enige wijze (mogelijk) in strijd met de hierboven genoemde licentie worden gebruikt, gelieve dit via e-mail te melden aan info@curinde.com, of via de post aan Curinde N.V., Emancipatie Blvd 7, Willemstad, Curaçao.

Schendend materiaal

Indien u op de website enig materiaal zou opmerken waarvan u denkt dat het inbreuk maakt op uw auteursrecht of op het auteursrecht van iemand anders, gelieve dit dan via e-mail te melden aan info@curinde.com, of via de post aan Curinde N.V., Emancipatie Blvd 7, Willemstad, Curaçao.

Erkenning

Dit document is opgesteld op basis van een Contractology-model, terug te vinden op http://www.freenetlaw.com.