Afwijzing van aansprakelijkheid Curinde N.V.

Afwijzing van aansprakelijkheid Curinde N.V.

Afwijzing van aansprakelijkheid Curinde N.V.

De informatie op deze website is enkel bedoeld ter algemene informatie. De informatie wordt verstrekt door Curinde N.V. en hoewel wij ernaar streven de informatie up-to-date en juist te houden, garanderen wij op geen enkele wijze, noch expliciet, noch impliciet, de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of van de informatie, producten, diensten of daarmee verband houdende grafische voorstellingen op de website voor enig doel. Om twijfel uit te sluiten dient u altijd bij ons na te gaan of deze informatie klopt.

Via deze website kunt u toegang krijgen tot andere websites, die niet door Curinde N.V. worden beheerd. Wij hebben geen invloed op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. Het feit dat bepaalde links worden vermeld duidt niet noodzakelijk op een aanbeveling of onderschrijving van de daarin weergegeven standpunten.

Er wordt al het mogelijke gedaan om de website te allen tijde probleemloos te laten werken. Curinde N.V. neemt echter geen verantwoordelijkheid op en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website ten gevolge van technische problemen waar wij geen invloed op hebben.