Voorwaarden en stimulansen

Vrije (Economische) Zones

Voorwaarden en stimulansen

De Economische zones zijn geregeld in de Curaçaose Landsverordening Economische Zones die, gekoppeld aan voorwaarden, bedrijven bepaalde stimulansen biedt. Hier volgt een overzicht van de voorwaarden en stimulansen die gelden voor bedrijven die in de Economische Zone Haven Curaçao of de Economische Zone Luchthaven Curaçao actief zijn.

Voorwaarden

 • Een minimum van 75% van de jaarlijkse omzet van het e-zone bedrijf, moet gegenereerd worden van export buiten Curaçao. Verkoop aan de lokale markt is toegestaan tot een maximum van 25% van de jaarlijkse totale verkoopomzet. Op deze verkopen zijn de normale invoerrecht- en winstbelastingtarieven van toepassing. Verder, heeft het e-zone bedrijf een vergunning nodig om lokaal af te zetten.
 • Het bedrijf moet minimaal één werkplaats creëren voor iedere 170 vierkante meter bezette oppervlakte.
 • Er moet een aanvraagformulier worden ingediend (Klik hier om een aanvraagformulier te downloaden).
 • Er moet een lokale N.V. of B.V. worden opgericht die uitsluitend de activiteiten van het e-zonebedrijf ten doel heeft.
 • Lokale vestiging- en directievergunning.
 • Lokale tewerkstellings-/verblijfsvergunning.
 • Voor langetermijn grondhuur wordt een haalbaarheidsstudie vereist.

Stimulansen

 • 0% invoerrechten.
 • 0% omzetbelasting
 • 2% winstbelasting op winst uit exportactiviteiten.
 • Geen grond- en/of eigendomsbelasting.


Interesse?
Neem gerust contact op Curinde en wij zullen u adviseren over de mogelijkheden gratis.

Contact

 • T(599-9) 737-6000
  1-800-236-7182
 • F(599-9) 737-1336
 • Einfo@curinde.com
 • AEmancipatie Blvd 7 Landhuis Koningsplein, Curaçao