Vraag eenConsult aan

Copyright

De copyright materialen op deze website zijn de juridische eigendom van Curinde N.V. Deze materialen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

• tekst • foto's     • audiomateriaal
• computercode • afbeeldingen • videomateriaal
• artwork • muziek • audio-visual materiaal


Auteursrecht Licentie
Curinde N.V. verleent u een wereldwijd, niet-exclusieve, royalty-vrije, herroepbare licentie aan om het materiaal op deze website te bekijken op een computer of mobiel apparaat via een webbrowser, kopieer en bewaar deze website en het materiaal op deze website in het geheugen van uw webbrowser en druk pagina's van deze website af voor uw persoonlijke en niet -commerciële gebruik. Curinde N.V. verleent u geen andere rechten met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Met andere woorden, alle andere rechten zijn voorbehouden.

Om verwarring te voorkomen, mag u deze website of het materiaal op deze website (in welke vorm of media dan ook) niet aanpassen, bewerken, wijzigen, transformeren, publiceren, opnieuw publiceren, reproduceren, verspreiden, herdistribueren, uitzenden, opnieuw uitzenden, tonen of afspelen in het openbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Curinde N.V.

Datamining
Het geautomatiseerd en/of systematisch verzamelen van gegevens van deze website is verboden.

Machtigingen
U kunt toestemming vragen om auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze website te gebruiken door te schrijven naar [email protected] of Curinde N.V., Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 17, Willemstad, Curaçao.

Handhaving van het auteursrecht
Curinde N.V. heeft de bevoegdheid om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iedereen die de auteursrechtelijk beschermde materialen heeft gebruikt in strijd met de bovenstaande licentie.

Onrechtmatig materiaal
Rapporteer elke inbreuk op het auteursrecht op:

  • [email protected] of per post aan: Curinde N.V., Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 17, Willemstad, Curaçao.