Vraag eenConsult aan

Voorwaarden en Stimulansen

De vrije economische zones worden geregeld door de wet op de economische zone van Curaçao.

Onder bepaalde vereisten zijn er een aantal stimulansen beschikbaar. Hieronder volgt een overzicht van de vereisten en incentives die van toepassing zijn op operaties in zowel de Vrije Economische Zone Haven als de Vrije Economische Zone Luchthaven.

Vereisten:

 • Bij lokale afzet, zijn de reguliere invoerrechten en omzetbelasting tarieven van toepassing, terwijl een vergunning is vereist om goederen te verkopen aan de lokale markt. 
   
 • Voor elke 170 vierkante meter gebruikte ruimte, moet minimaal één baan worden gecreëerd.
   
 • Dien een aanvraagformulier in voor de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, volgens lokaal recht, uitsluitend gewijd aan de activiteiten in de economische zone.
   
 • Lokaal vestigingsvergunning. (Bedrijf)
   
 • Werk/verblijfsvergunning.
   
 • Lange termijn contracten op erfpacht gronden vereisen een haalbaarheidsstudie.
   
 • Economische zone vergunning.

Enkele beweegredenen:

 • 0% invoerrechten.
 • 0% omzetbelasting.
 • Geen belastingen op grond en onroerend goed.